Zanim zwrócisz samochód, musisz sprawdzić poziom paliwa. Na ogół obowiązuje zasada, iż wynajęty samochód należy zwrócić z pełnym bakiem paliwa. W przeciwnym razie z kaucji zostanie potrącona odpowiednia kwota.

Zabierz wszystkie swoje przedmioty

Pamiętaj, aby zabrać z wynajmowanego auta wszystkie przedmioty osobiste. Sprawdź także schowek obok kierowcy.

Sprawdź wnętrze auta

Upewnij się, czy wnętrze wynajmowanego samochodu jest czyste i uporządkowane – np. brak plam / wylanych płynów lub uszkodzeń. Jeżeli auto będzie brudne, firma wynajmująca potrąci odpowiednią kwotę. Obowiązuje ogólna zasada, iż auto należy zwrócić w takim samym stanie, w jakim je odebrano.

Zwróć auto w godzinach otwarcia wypożyczalni

Zaleca się zwrot auta w godzinach otwarcia wypożyczalni. Niektóre firmy wynajmujące umożliwiają zwrot poza godzinami otwarcia, ale wiąże się to z pewnym ryzykiem. Gdy wynajmujesz samochód, odpowiadasz za jego stan do momentu przeprowadzenia inspekcji przez pracowników wypożyczalni. W najgorszym wypadku możesz odpowiadać za szkody, które wystąpiły gdy auto pozostawało bez opieki. Jeżeli mimo to zdecydujesz się zwrócić auto poza godzinami otwarcia, pamiętaj, aby wykonać zdjęcia samochodu w ramach dokumentacji. Pozwoli to udowodnić firmie wynajmującej, że samochód był wolny od szkód.

Zabierz ze sobą rachunek

W momencie oddawania samochodu jego stan należy potwierdzić na piśmie i poświadczyć podpisem wypożyczalni. Kopię takiego dokumentu należy zachować na wypadek ewentualnych późniejszych sporów.

Należy także pamiętać, że jeśli samochód zostanie zwrócony przed uzgodnionym terminem, nie będzie możliwe odzyskanie kosztów wynajmu za niewykorzystane dni.